Dienstenwijzer VerVier Bakker

In deze Dienstenwijzer vindt u informatie over ons en hoe wij werken. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

 

Wat wij doen
Allereerst maken we een degelijke inventarisatie van uw financiële huishouding. Vervolgens stellen we samen met u uw wensen en behoeften vast en hoeveel risico u bereid bent te nemen om uw doelen te realiseren. Al deze gegevens leggen we vast in een klantprofiel, zodat zowel u als wij ook later weten wat er besproken is.

Op basis van al deze gegevens wordt gekeken of u al voldoende heeft geregeld om uw doelen te realiseren. Zo ja dan bepalen we met u of dit verbeterd kan worden. Zo nee, dan bepalen we met u hoe dat wel het geval kan zijn. Uiteindelijk bepaalt u of u met dit advies iets wilt doen. Wij maken dat dan graag voor u in orde.

Aard van onze dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunning om te bemiddelen in:
- Levensverzekeringen;
- Schadeverzekeringen;
- Spaarrekeningen.

Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken, verzekeraars of andere aanbieders van financiële producten.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Keuze aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken, verzekeraars of andere aanbieders van financiële producten voeren. Hierin werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn, dit wordt ons niet opgedragen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze van beloning
De kosten van onze werkzaamheden worden mede gefinancierd door de bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten waarmee wij u in contact brengen. Dit zit versleuteld in de premie die u als klant betaalt. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u daar uiteraard vooraf over.

Wat verwachten wij van u?
Van u verwachten we dat u ons juist en volledig informeert. Ons advies wordt namelijk gebaseerd op de door u gegeven informatie. Door ons juist te informeren voorkomt u dat u later voor onaangename verrassingen komt te staan zoals onder- of oververzekering of, bij onvoldoende informatieverstrekking aan een maatschappij, gedeeltelijke of zelfs geheel geen uitkering van gelden.

Kwaliteitseisen aan het advies
Aan de financiële dienstverlening worden veel (wettelijke) eisen gesteld. Ook wij staan voor een goede kwaliteit. Om hier aan te kunnen voldoen zijn we:
- als bemiddelaar geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM);
- in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en;
- voldoen we aan de deskundigheidseisen van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) en;
- houden we onze vak- en productkennis op peil door permanente educatie.

Klachten
Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u echter onverhoopt niet tevreden zou zijn, vragen wij u ons dat direct te laten weten. Wij zullen er alles aan doen uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u desondanks van mening zijn dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, kunt u zich wenden tot onderstaande instantie:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag
Telefoon 0900-35 52 248 (€ 0,10 per minuut)
www.kifid.nl

registratienummer KiFiD: 300.013009

Kantoorgegevens
VerVier
Remco Bakker
Franse Kampweg 6a
1406 NW  Bussum
Mob: 06-55 178 046
Fax: 035-69 82 654
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK nummer: 32134786
Vergunningnummer AFM: 12017842