Spelregels Allianz

Spelregels Allianz aktie

Spelregels Allianz aktie
 

 

  • Afsluiten van een verzekering via de VerVier site is op basis van execution only.
  • U bent derhalve als klant volledig zelf verantwoordelijk voor de door u gemaakte keuze(s).
  • Execution only is een vorm van dienstverlening waarbij de klant zelf alles beslist.
  • Bij execution only is derhalve geen sprake van advies door VerVier Groep.
  • VerVier Groep is derhalve nooit aansprakelijk voor de door u gemaakte keuze en op basis daarvan gesloten verzekering(en).
  • U vraagt zelf de verzekering aan bij Allianz.
  • U geeft zelf aan bij Allianz of zij de lopende verzekering moeten opzeggen middels een opzegkaartje.
  • Bij schade of met overige vragen kunt u rechtstreeks terecht bij Allianz 088-57 72 777.
  • Door gebruik te maken van de Allianz aktie, geeft u aan op de hoogte te zijn dat gesloten wordt op basis van execution only en op de hoogte te zijn van wat dat betekent. Tevens geeft u daarmee expliciet aan geen advies nodig te hebben aangezien u over genoeg kennis en ervaring omtrent de materie beschikt.

  

terug