Pensioen

Pensioen

Pensioen zien veel mensen als ‘iets voor later’. En dat is letterlijk ook wat het betekent: het is het inkomen voor uw oude dag. Maar wat u nú doet of laat, is bepalend voor welke financiële ruimte u straks heeft. Gaat u trouwen, kinderen krijgen, een tijdje naar het buitenland of stoppen met werken: het heeft allemaal invloed op de hoogte van uw pensioen.

Wat is pensioen? Dit is het inkomen dat u hebt vanaf uw pensioenleeftijd en kan opgebouwd zijn uit:

- AOW (pensioen van de overheid)
- Werkgeverspensioen
- Privé aanvulling

Over het algemeen wordt gesteld dat een goed pensioen ongeveer 70 procent moet zijn van het laatstverdiende salaris. Veel Nederlanders halen dit echter niet. Dit kan vele redenen hebben. U hebt misschien geen volledige AOW opbouw, of geen 40 jaar gewerkt, u hebt misschien verschillende werkgevers gehad, of uw werkgever heeft geen optimale pensioenregeling, u heeft een lease-auto, u krijgt wel eens een bonus, enzovoorts.

Afhankelijk van uw pensioenvoorziening op dit moment en uw persoonlijke wensen kunt u diverse maatregelen nemen om ook straks goed te kunnen leven. U kunt het bijvoorbeeld belangrijk vinden in ieder geval te kunnen doorleven zoals u nu gewend bent. Met uw huidige bestedingspatroon. VerVier zet voor u graag de mogelijkheden op een rij.

Wilt u straks ook genieten van een goed pensioen? Maak dan nu een afspraak.

AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. In principe krijgt iedereen die in Nederland heeft gewoond vanaf de pensioenleeftijd AOW van de overheid. Maar wanneer het precies ingaat is afhankelijk van uw geboortedatum. Bent u bijvoorbeeld geboren voor 1 januari 1948, dan krijgt u, als u aan alle voorwaarden voldoet, AOW vanaf 65. Bent u bijvoorbeeld geboren na 31 maart 1953 maar voor 1 januari 1954? Dan ontvangt u AOW pas op uw 66e AOW. Op dit moment is 67 de uiterste leeftijd dat u AOW krijgt.

Om op dit moment een volledige AOW te krijgen moet u vanaf uw aanvangsleeftijd voor de AOW opbouw (afhankelijk van uw geboortejaar, is de vroegste aanvangsleeftijd 15 jaar) 50 jaar lang in Nederland hebben gewoond. Voor elk jaar dat u tussen de aanvangsleeftijd en de daadwerkelijke AOW leeftijd niet in Nederland hebt gewoond, wordt de AOW gekort met 2%. Bijvoorbeeld in het geval dat u in het buitenland hebt gewerkt of gewoond of pas op latere leeftijd in Nederland bent komen wonen. De hoogte van de AOW is niet afhankelijk van inkomen of vermogen. De overheid kijkt wèl naar uw leefsituatie dus of u getrouwd of samenwonend of alleenstaand bent.

Gehuwden of samenwonenden hebben ieder recht op een AOW-uitkering van 50% van het netto minimumloon. Als u en uw partner beiden 65 jaar of ouder zijn, ontvangt u samen een AOW-uitkering van 100% van het netto minimumloon. Wordt u 65 jaar en u hebt een jongere partner, dan kunt u een toeslag krijgen op de eigen AOW. Deze toeslag is maximaal 50% van het netto minimumloon, zodat je in totaal op 100% van het netto minimumloon komt. Of en hoeveel AOW-toeslag u ontvangt hangt af van het inkomen van de jongere partner. Vanaf een bepaald inkomen vervalt het recht op de toeslag. Let op! Wie in 2015 (of later) 65 wordt, krijgt geen toeslag meer voor een jongere partner. Dit noemt men ook wel het AOW-hiaat.

Als alleenstaande hebt u recht op een AOW-uitkering van 70% van het netto minimumloon. Verzorgt u als alleenstaande 65-plusser een kind onder de 18 jaar, dan hebt u recht op een AOW-uitkering van 90% van het netto minimumloon.

Werkgeverspensioen


Niet bij elke werkgever wordt pensioen opgebouwd. Als u wel een pensioen opbouwt via uw werkgever, gaat dit via een pensioenfonds of via een pensioenverzekeraar. Dit is meestal een verzekeringsmaatschappij die vanaf uw pensioendatum de uitbetaling van uw pensioen regelt. In nogal wat pensioenregelingen is een flexibele datum om het ouderdomspensioen eerder te laten ingaan. Het pensioen wordt dan wel lager. Ook is er in de pensioenregeling soms de mogelijkheid om het pensioen uit te stellen. Dan wordt het pensioen hoger. Of vervroeging of uitstel van het pensioen fiscaal toegestaan, wenselijk en financieel haalbaar is kunt u samen met uw VerVier adviseur nagaan.

Men stelt dat een goed pensioen regulier gesproken 70% is van het laatstverdiende salaris. Omdat u vanaf het moment dat u AOW gerechtigde leeftijd bereikt minder belasting gaat betalen, kunt u, ondanks dat u bruto minder inkomen ontvangt, toch netto in inkomsten gelijk blijven.

Lang niet iedereen haalt echter de beoogde 70%.

Bouwt u pensioen op via uw werkgever? dan wil dat niet zeggen dat u ook een 'goed' pensioen heeft. Dat is namelijk afhankelijk van diverse factoren. Wat voor soort regeling is het? Met welk opbouwpercentage wordt gerekend? Hoe hoog is de gebruikte AOW-franchise? Enzovoorts.

Bovendien is er sinds 1 januari 2015 een grens gesteld aan het maximum jaarsalaris waarover pensioen kan worden opgebouwd, namelijk € 101.519.

Wilt u weten waar u aan toe bent? Maak een afspraak met een VerVier adviseur.

Pensioengat


Uit onderzoek blijkt dat veel mensen te maken hebben met een pensioengat, ook wel pensioentekort genoemd. Diverse factoren kunnen leiden tot zo'n pensioengat. Hebt u bijvoorbeeld een jongere partner? Is uw pensioenregeling niet gebaseerd op 70% van uw laatstverdiende salaris? Hebt u meer dan 1 werkgever gehad? Of bent u zelfstandig ondernemer? Ook parttime werken van u of uw partner of het hebben van een lease-auto heeft mogelijk invloed op een pensioentekort. Er zijn dus veel zaken die een plezierige oude dag negatief kunnen beïnvloeden.

Daarom is het voor veel mensen raadzaam om de gewenste pensioenopbouw in eigen hand te nemen. Bijvoorbeeld door een individueel pensioen op te bouwen naast de AOW en het werkgeverspensioen. Onze adviseurs kunnen voor u goed in beeld brengen of u een pensioentekort heeft zodat ze kunnen aangeven wat u eraan kunt doen om een eventueel pensioengat te repareren.

Wilt u een goed pensioen? Maak nu een afspraak.

Privé aanvulling


De top van uw pensioenopbouw wordt gevormd door alles wat u zelf als aanvulling  op uw pensioen regelt. Bijvoorbeeld om een pensioentekort te repareren of om eerder met pensioen te kunnen gaan. Dit kan op een aantal manieren:

- bijsparen in de pensioenregeling van een werkgever;
- geld opzij te zetten in een levensloopregeling, waarbij u spaart uit het bruto inkomen. Per jaar mag u ten hoogste 12% van het inkomen opzij zetten in de levensloopregeling. Het tegoed uit de levensloopregeling kan gebruikt worden om langdurig verlof op te nemen, het ouderdomspensioen aan te vullen of om eerder te stoppen met werken. Let op! Uw werkgever moet hier wel aan willen meewerken.
- een lijfrenteverzekering of een bancaire lijfrente afsluiten. U betaalt dan periodiek een bedrag of stort een geldbedrag in 1 keer, een zogenaamde koopsom storting. Van het kapitaal dat zo op de pensioendatum bij elkaar gespaard is, kunt u vervolgens een periodieke uitkering kopen 'een lijfrente'. U kunt dan kiezen of het een tijdelijke of een levenslange uitkering is. 

Wilt u ook weten hoe u uw pensioen kunt optimaliseren? Maak dan nu een afspraak met een VerVier adviseur.